Loading...
Loading...

Wyroki w naszych sprawach

UMOWA KREDYTU DAWNEGO
FORTIS BANK NIEWAŻNA

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 19 maja 2021 r. Sąd Okręgowy Warszawa -Praga
w Warszawie, II Wydział Cywilny zasądził od BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów całość dochodzonych rat kredytu tj.:
1. kwotę 85.178,29 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 09.04.2020 r. do dnia
zapłaty,
2. kwotę 73.267,00 CHF
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 09.04.2020 r.
do dnia
zapłaty,
3. kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięciach stwierdził, iż umowa kredytu dawnego Fortis Bank jest nieważna. Kredytobiorcy spłacili już kwotę zaciągniętego kredytu.

WYGRANA KANCELARII W SPRAWIE UMOWY KREDYTU DEUTSCHE BANK

Wyrokiem z dnia 18 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie prowadzonej przez mec. Karolinę Srokowską uznał, że zawarta przez kredytobiorców z Deutsche Bank S.A. umowa kredytu jest nieważna i zasądził żądane pozwem kwoty.
W toczącym się 2 lata postępowaniu zostali przesłuchani świadkowie banku, powodowie oraz wydane zostały opinie przez dwóch biegłych sądowych (wraz z opiniami uzupełniającymi).

Zdaniem Sądu:
konstrukcja umowy kredytu Deutsche Bank jest sprzeczna
z art. 69 Prawa bankowego; kwota kredytu wyrażona w umowie we frankach szwajcarskich, w momencie wypłaty mogła być za niska (nie pozwalałaby kredytobiorcom na kupno zamierzonej nieruchomości) albo za wysoka
i wówczas część przelanych przez bank środków byłaby poza celem kredytu;
postanowienia odsyłające do tabeli kursowej banku są abuzywne; dodatkowo brak mechanizmów zabezpieczających, jak przykładowo maksymalna wysokość kursu;
całe ryzyko związane z umową pozostawało po stronie kredytobiorców;
Rekomendacja S nie świadczy o tym, że powodowie zostali właściwie poinformowani o ryzyku;
Z orzecznictwa TSUE wynika, iż kredytobiorcy muszą zostać poinformowani o ryzyku w sposób pełny;
W toku postępowania bank nie wykazał, aby powodowie mieli świadomość możliwości wypłaty/ spłaty kredytu w CHF.

W ramach oferty skierowanej do klientów indywidualnych Kancelaria specjalizuje się w procesach sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego

 

Podnoszona w pozwach argumentacja opiera się w głównej mierze na nieważności umów kredytowych ze względu na ich sprzeczność z prawem bankowym oraz podstawowymi zasadami prawa zobowiązań. Konsekwencją stwierdzenia nieważności umowy jest zasądzenie wszystkich kwot wpłaconych przez kredytobiorcę na poczet kredytu (raty kredytu, prowizje, opłaty). Ewentualnie, niejako ostrożnościowo domagamy się również wyeliminowania z umowy kredytu franka szwajcarskiego (tzw. odfrankowienie), czyli zaprzestanie odnoszenia miesięcznych rat kredytu do wysokości CHF, odzyskanie nadpłat w dokonanych już przez ostatnie 10 lat spłatach kredytu  i określenie zadłużenia Kredytobiorcy w walucie polskiej z pozostawieniem oprocentowania LIBOR.

Blog – aktualnosci z prowadzonych spraw

Analiza postanowień umowy – działania polubowne – prowadzenie sporu sądowego

Kancelaria Radcy Prawnego 
Karolina Srokowska

Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 213
04-028 Warszawa
tel. +48 787 398 162
e-mail: karolina.srokowska@srokowska.pl

Analiza umowy kredytu

Osoby zainteresowane analizą umowy kredytowej, oceną szans procesowych oraz informacją na temat kosztów postępowania proszone są o podanie daty zawarcia umowy kredytu, kwoty kredytu oraz nazwy banku.

Prowadzimy sprawy Klientów z całej Polski.

Formularz kontaktowy