Pomoc frankowiczom kancelaria

Obecna sytuacja polityczna nie wskazuje na to, aby problem kredytów frankowych został w najbliższym czasie rozwiązany na poziomie ustawowym. Zgłoszonym projektom ustaw mającym na celu poprawienie sytuacji kredytobiorców frankowych towarzyszy przedłużający się proces legislacyjny.

Równolegle do sądów trafiają pozwy osób, które nie czekając na systemowe rozwiązanie sprawy zdecydowały się dochodzić swoich roszczeń przeciwko bankom. Frankowicze mają możliwość prowadzenia procesu sądowego albo poprzez przystąpienie do pozwu zbiorowego albo w ramach indywidualnego postępowania, gdzie stronami procesu są tylko Kredytobiorcy z konkretnej umowy kredytu i bank. Kancelaria nie prowadzi pozwów zbiorowych. W naszej ocenie jedyną zaletą tego typu postępowań są niższe koszty prowadzenia procesu.

Kancelaria frankowicze

Kancelaria oferuje pomoc Frankowiczom, którą w każdym przypadku poprzedza prawna analiza umowy kredytowej. Wynagrodzenie Kancelarii składa się z dwóch części: pierwszej płatnej na początku współpracy wraz z zawarciem umowy i udzieleniem pełnomocnictwa oraz drugiej tzw. premii za sukces, uzależnionej od wyniku procesu, płatnej w razie pozytywnego rozstrzygnięcia sporu.
W sytuacji, gdy pozew zostaje uwzględniony przez sąd orzekający w sprawie z umowy kredytu zostają wyeliminowane franki szwajcarskie (tzw. odfrankowienie) albo też dochodzi do stwierdzenia nieważności umowy o kredyt we frankach.

Skontaktuj się z nami :

Kontakt telefoniczny : 509 769 958