Korzystając z możliwości prowadzenia sporu z bankiem przed sądem miejsca zamieszkania kredytobiorcy Kancelaria prowadzi procesy na terenie województwa lubuskiego.

Co istotne, sądy okręgowe obszaru tego województwa, tj. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze i Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim – w przeciwieństwie do sądów okręgowych obejmujących właściwością fragmenty innych województw (w szczególności Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Okręgowy w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Katowicach) nie wydają się być przeciążone sprawami frankowymi.

Jako wzorcowe należy ocenić działanie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, który w jednej ze spraw naszego Klienta przeciwko Bank BPH  (umowa kredytu dawnego GE Money Bank ) zarządził doręczenie pozwu już w trzy dni po jego wpływie do sądu. Kolejno pozwany bank został zobowiązany do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozwu pod rygorem zwrotu odpowiedzi na pozew złożonej z uchybieniem terminu i wydania wyroku zaocznego.

Pozew wpłynął do Sądu w dniu 19 maja br. Odpowiedź na pozew z banku otrzymaliśmy dzisiaj, czyli w niespełna miesiąc po złożeniu pozwu.

 

15 czerwca 2020 r.