Podczas, gdy sytuacja kredytobiorców frankowych przed sądami polskimi nie jest jeszcze rozstrzygnięta, w krajach Europy Zachodniej coraz mocniej wyczuwalny jest przychylny dla kredytobiorców wiatr zmian. Po wyroku Sądu Najwyższego Hiszpanii z listopada 2017 r., kiedy to frankowicze hiszpańscy uzyskali orzeczenie o nieważności zawartej przez nich umowy, przyszedł czas na Słowenię, gdzie w przedmiocie zakończenia sporu frankowego z bankiem wypowiedział się Sąd Najwyższy w Lublanie. W wyroku z 18 stycznia 2018 r. Sąd ten poszedł w swoim uzasadnieniu dalej niż sąd hiszpański, a mianowicie stwierdzając nieważność umowy kredytu, kompleksowo wypowiedział się co do sposobu jej rozliczenia. Po pierwsze zgodnie z orzeczeniem Sądu stwierdzenie nieważności umowy ma ten skutek, że kredytobiorca zwróci bankowi jedynie pożyczoną kwotę kredytu, a bank odda wszystkie wpłacone przez kredytobiorcę (m.in. miesięczne raty, opłaty, prowizje). W rozliczeniach pomiędzy bankiem a kredytobiorcą słoweńskim nie będą uwzględniane dokonane w trakcie wykonywania umowy kredytu, przeliczenia franka szwajcarskiego na Euro (waluta Słowenii).

Jest to pierwszy prawomocny wyrok w przedmiocie kredytów frankowych, który rozpoznany został przez Sąd Najwyższy. Słoweńskie Stowarzyszenie kredytobiorców frankowych uznaje wyrok Sądu za wielkie zwycięstwo, które otwiera drogę pozostałym kredytobiorcom do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń oraz podkreśla, że wytyczne Sądu co do sposobu rozliczenia się stron umowy kredytu są korzystniejsze dla Frankowiczów nawet od postulatów zawartych w złożonym przez Stowarzyszenie w 2017 r. projekcie ustawy dotyczącej uregulowania sprawy kredytów hipotecznych udzielonych w walucie CHF.

 

Skontaktuj się z nami :

Kontakt telefoniczny : 509 769 958