WYGRANA KANCELARII W SPRAWIE UMOWY KREDYTU DEUTSCHE BANK

 

Wyrokiem z dnia 18 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie prowadzonej przez mec. Karolinę Srokowską uznał, że zawarta przez kredytobiorców z Deutsche Bank S.A. umowa kredytu jest nieważna i zasądził żądane pozwem kwoty.

W toczącym się 2 lata postępowaniu zostali przesłuchani świadkowie banku, powodowie oraz wydane zostały opinie przez dwóch biegłych sądowych (wraz z opiniami uzupełniającymi).

Zdaniem Sądu:

  1. konstrukcja umowy kredytu Deutsche Bank jest sprzeczna z art. 69 Prawa bankowego; kwota kredytu wyrażona w umowie we frankach szwajcarskich, w momencie wypłaty mogła być za niska (nie pozwalałaby kredytobiorcom na kupno zamierzonej nieruchomości) albo za wysoka i wówczas część przelanych przez bank środków byłaby poza celem kredytu;
  2. postanowienia odsyłające do tabeli kursowej banku są abuzywne; dodatkowo brak mechanizmów zabezpieczających, jak przykładowo maksymalna wysokość kursu;
  3. całe ryzyko związane z umową pozostawało po stronie kredytobiorców;
  4. Rekomendacja S nie świadczy o tym, że powodowie zostali właściwie poinformowani o ryzyku;
  5. Z orzecznictwa TSUE wynika, iż kredytobiorcy muszą zostać poinformowani o ryzyku w sposób pełny;
  6. W toku postępowania bank nie wykazał, aby powodowie mieli świadomość możliwości wypłaty/ spłaty kredytu w CHF.